Koučing a poradenstvo 

Vo svojej práci využívam poznatky z koučingu, psychológie, z vedy a výskumu, a počas sedení taktiež učím jednoduché meditačné techniky. S klientkami spoločne hľadáme funkčné stratégie na zvládnutie nasledovných negatívnych aspektov materstva:

 • Stres
 • Smútok 
 • Sklamanie z kojenia
 • Sklamanie z materstva/ Baby blues*
 • Narušené partnerské vzťahy & intimita
 • Osamelosť
 • Strata sebavedomia & negatívny body image
 • Intruzívne myšlienky*, strach a negatívny vnútorný hlas
 • Narušené rodinné a priateľské vzťahy
 • Vyhorenie
 • Strata identity a smútok za životom pred bábätkom

Na niektoré životné zmeny po narodení bábätka sú mamy pripravené, no niektoré zmeny ich môžu prekvapiť v negatívnom zmysle, alebo veľakrát nevedia, čo znamenajú, ako sa k nim postaviť a zvládať ich. Koučing je vhodný aj pre mamy, ktoré cítia, že:

 • si chcú užívať materstvo viac
 • chcú prežívať viac radosti v živote
 • už nevedia, čo od života chcú
 • stratili samé seba
 • stagnujú 

Spolu sa prehĺbime do tvojho vnútra, zistíme, čo by pre teba znamenalo byť skutočne šťastnou mamou, aké máš sny a očakávania pre najbližšie mesiace a roky. Zameriame sa aj na tvoje obavy a spôsoby, ako ich odstrániť, alebo aspoň eliminovať. Postupne, krok za krokom, sa priblížime k tomu, čo si zadefinovala, že pre teba znamená prežívať šťastné materstvo. 


Pozn. Pri diagnózach popôrodnej depresie, generalizovanej úzkostnej poruchy, obsesívnej kompulzívnej poruchy a pri iných psychických ochoreniach môže koučing slúžiť VÝLUČNE ako doplnková služba k iným psychologickým intervenciám.

*Baby blues- obdobie začínajúce sa pár dní po pôrode, vyznačujúce sa náhlymi zmenami nálad, plačom a podráždenosťou

*Intruzívne myšlienky- opakujúce sa rušivé myšlienky a obrazy, veľmi časté u nových mamičiek pri hormonálnej nerovnováhe